«K» Line: Sikkerhetsmål for året levert på ett kvartal

Shipping selskapet K Line hadde som mål å skape en kultur preget av åpenhet når det gjaldt sikkerhetsrisikoer om bord på skip blant personalet. For å oppnå dette samarbeidet de med sikkerhets- og kultureksperter fra Propel Sayfr, som i samarbeid med Attensi utviklet en unik spillbasert simuleringstrening.

Safety targets for the year delivered in one quarter

SAYFR er en interaktiv 3D-simulering av K line sitt arbeidsmiljø, designet for å formidle beste praksis og teste deres evner i ulike realistiske scenarier. Etter implementeringen av SAYFR, nådde K Line sitt mål for nøkkelindikatoren «rapporterte nestenulykker» for hele året i løpet av bare ett kvartal.

Når en enkelt hendelse kan føre til tap av liv og millioner av kroner i bøter, må en god sikkerhetskultur være på plass for alle maritime operatører. Hele 75% av maritimt tap kan tilskrives menneskelig feil.1 Mens det i dag er vanskelig å finne et rederi eller offshore-selskap som ikke hevder å være en «industrileder» på området, kommer den praktiske virkeligheten av å skape en god sikkerhetskultur med betydelige utfordringer.

Og for «K» Line LNG Shipping er disse utfordringene altfor kjente.

Det ultimate målet for ethvert sikkerhetsinitiativ som selskapet tar, er å eliminere alvorlige ulykker. Imidlertid gir den binære naturen til om en ulykke skjedde eller ikke, ikke mye innsikt.

For K Line var forbedret rapportering av nestenulykker ansett som en mer handlingsrettet metode for forbedring.

Attensi, i samarbeid med sikkerhets- og kultureksperter fra Propel Sayfr, hadde løsningen K Line trengte. Sammen samarbeidet selskapene og skapte en ny flaggskip-simuleringstrening – SAYFR.

SAYFR-brukere får fordype seg i en 3D-simulering av arbeidsmiljøet sitt, mens de utfordret til å fullføre ulike skriptede scenarier. Hvert av scenarioene er designet for å simulere prosessene og uhellene som kan føre til ulykker om bord. De spenner fra mildt uaktsomme til fullstendig katastrofale, og alle har flere mulige utfall.

Hvert scenario inneholder interaktive samtaler med karakterer, som representerer de typiske utvekslingene som operatørene vil ha med virkelige medarbeidere. Riktige svar belønnes med poeng og stjernerangering ved fullføring. Feil svar vil koste brukere poeng og påvirke deres endelige rangering negativt. Men de blir også møtt med tilbakemeldinger i sanntid for å forklare feil og feilaktige beslutninger.

For K Line viste SAYFR seg å være et klokt valg i deres jakt på sikkerhetsutmerkelse, ifølge forbedringsansvarlig Soeun Choi:

“Mange selskaper sier at feil og feilgrep er noe å lære av, og at de bør rapporteres når det er mulig. Men for mange av våre ansatte var det ikke alltid klart hvorfor de skulle rapportere noe. Hovedformålet med prosjektet vårt med SAYFR var å forbedre modenheten til sikkerhetskulturen. Å gå fra en kultur med ‘cover-ups’ til en kultur preget av kvalitet, der våre ansatte lærer av feil.”

Etter å ha introdusert SAYFR økte antallet rapporterte nestenulykker dramatisk hos K Line. Selskapet hadde satt et nytt årlig mål for denne nøkkelindikatoren. Men etter lanseringen av K Lines nye spillbaserte simuleringstrening, ble målet overskredet allerede i løpet av ett enkelt kvartal.

These numbers are now the new normal, providing management with a vital line of sight into how errors occur, and how accidents can be avoided.

“Med SAYFR får våre ansatte se resultatene og utfallene av feil, istedenfor som bare en del av en diskusjon. De ulike valgene man kan ta i opplæringen lar dem visualisere flere utfall, der de før kanskje ikke har forstått hva disse utfallene var, ” forklarer Lloyd Swindell, Visegeneraldirektør i K line.

“Rekkevidden av hvor rapportene har kommet fra har også økt betydelig. Tidligere var det de øverste offiserenes ansvar å lage rapporter. Nå kommer de fra mange flere medlemmer av mannskapet.”

 

Denne artikkelen er en oppsummering av en artikkel i Oil & Gas Innovation, 2020. Hele magasinet, inkludert den fulle versjonen av denne artikkelen, kan leses her.

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Hvordan Wilhelmsen implementerte global digitalisering med Attensi

Kilder

  1. Human error accounts for 75% of marine liability losses, maritimejournal.com/human-error-accounts-for-75-of-marine-liability-losses