Omnikanal- och nya
kundengagemangsmodeller

Lär dig hur Attensi hjälper läkemedelsföretag att omfamna en omnichannel-ansats genom innovativ träning.

Är du i färd med att implementera en omnikanalstrategi inom din organisation?

Som med många sektorer har Covid-19-pandemin exponentiellt accelererat den digitala transformationen inom BioPharma. Branschen har svarat med att arbeta extremt hårt för att påskynda utvecklingen av digitala processer och metoder. Förhoppningen var att de snart skulle vara lika avancerade som vetenskapen som utgör kärnan i deras verksamhet.

Men för många har resan faktiskt bara precis börjat, där omnikanal-orkestrering, även känd som hybridmetoder eller rep-orchestration, är en vanlig och kritisk startpunkt.

Oavsett om du strävar efter en helt digital, fjärrstyrd interaktion eller rep-orchestrated arbete, är det särskilt svårt att navigera genom denna resa där man blandar det gamla med det nya.

Även om koncepten i sig är relativt enkla (titta bara på de fantastiska prestationerna som Amazon eller Netflix har uppnått genom att förutse, förstå och engagera sig med oss som deras kunder), är det att ta till sig och tillämpa detta inom Biopharma en något mer komplex upplevelse.

Oavsett hur du definierar dina kunder, är både patienter och vårdpersonal konsumenter på sina egna sätt. Omnikanalsorkestrering har blivit ett nyckelsteg mot att uppnå bättre kvalitetsmetoder och tillgång till information.

I en nyligen genomförd undersökning utvecklad av Attensi, baserad på insikter från våra befintliga kunder om detta ämne, bad vi BioPharma-representanter via LinkedIn att lyfta fram deras viktigaste utmaningar när det gällde att uppnå det universalmedel som kallas ”Customer Centricity”.

Den största utmaningen som identifierades var implementeringseffektiviteten.

Respondenterna svarade att de troligen skulle ha valt fler alternativ, om inte alla, om de kunde.

Vad som dock är mycket tydligt är att alla delar av en läkemedelsorganisation måste röra sig i samma riktning och resa denna resa tillsammans.

Aldrig har det funnits en så viktig tid för att integrera verkligt tvärfunktionellt arbete.

Hur omnikanalimplementering
påverkar olika avdelningar:

Säljteam måste tro, förstå och faktiskt veta hur de ska tillämpa dessa nya metoder.

Marknadsförare behöver implementera nya kanaler och ha en rik förståelse för sina kunder, för att effektivt segmentera och svara på mycket mer agila sätt.

Läkare måste svara sina kunder genom nya och innovativa kontaktpunkter. De måste kunna stödja, komma åt och utnyttja dem för att skapa värde för alla parter.

Reglerande och juridiska behov av att kunna anpassa sig till dessa principer och underlätta dessa nya tillvägagångssätt, samtidigt som deras organisationers rykte och säkerhet skyddas.

Dessa avdelningar måste arbeta tillsammans för att hitta sätt att leverera nya lösningar och integrera data över många plattformar på ett robust och konsekvent sätt.

Denna modiga nya värld kräver modigt nytt tänkande. För att hänga med måste BioPharma agera snabbt, konsekvent och effektivt.

Motsvarar din träningsfilosofi och praktik dessa förväntningar?

Attensi har stöttat de 100 bästa läkemedelsorganisationerna på denna resa mot en omnikanalstrategi.

Våra biopharma-lösningar har ”spelats” tusentals gånger av tusentals representanter, läkare och andra viktiga funktioner för företag på över 30 språk i 140 länder.

Attensis inställning är annorlunda. Vår plattform, och faktiskt hela vår filosofi, är byggd på en grund av aktiva, ”lär dig genom att göra”-principer. Detta underbyggs av väl genomtänkt speldesign, spelmekanik, verkliga situationer och lärandes psykologi; allt detta samspelar för att säkerställa att de anställda inte bara engagerar sig i våra lösningar, utan också har roligt när de gör det.

Vi stödjer dem att integrera kunskap, färdigheter och beteenden, för att säkerställa alla viktiga effekter på din verksamhet.

Vårt team inom hälsa och läkemedel består av tidigare anställda inom biopharma, med i genomsnitt 18 års erfarenhet inom branschen. De har arbetat inom en bred rad funktionella områden och roller, inklusive försäljning, försäljningsledning, coachning, marknadsföring, digitala lösningar, affärsomvandling och landsledning.

Detta innebär att de har en genuin förståelse för de utmaningar som uppstår vid denna paradigmskifte i hur BioPharma förstår och engagerar sig med sina kunder.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?