Allt du behöver veta om träning för anställdas kommunikation

Det spelar ingen roll vilken bransch du är i, medarbetarna behöver vara högt kvalificerade och effektiva kommunikatörer.

Konsekvenserna av dålig kommunikation kan vara skadligt för din organisation. Från felaktigt utförda uppgifter, missförstånd bland anställda och kunder, till dålig arbetsmoral och minskad produktivitet.

Varför är kommunikationutbildning på arbetsplatsen så viktig?

Effektiv kommunikation handlar både om att förmedla sitt budskap tydligt och att den andra aktivt lyssnar och förstår. Bra kommunikation på arbetsplatsen (och i livet i allmänhet) är en dubbelriktad gata. Det handlar lika mycket om aktivt lyssnande som om att tala eller föra fram ditt budskap.

Nu när moderna organisationer arbetar och kommunicerar på så många olika plattformar är det viktigare än någonsin att ha bra kommunikationslinjer på plats. Och det är här kommunikationutbildning kommer in i bilden.

Oavsett om du övar på att ha svåra en-mot-en-konversationer, presenterar inför publik eller arbetar effektivt på distans, bör kommunikationsträning stå högst upp på din lista.

Vilka är konsekvenserna av dålig kommunikationsförmåga?

Några exempel inkluderar:

Dåligt ledarskap

Om dina ledare inte kan förmedla ditt budskap effektivt från toppen och ned kan du sluta med en omotiverad, lite produktiv och osäker arbetsstyrka.

Otydliga mål

Din organisation behöver tydliga mål för att växa. Om dessa inte kommuniceras effektivt kommer dina team att undra vad som förväntas av dem och vad deras prioriteringar bör vara.

Kultur skillnader

Om du arbetar mycket internationellt måste dina team veta vilket språk och vilken typ av kommunikation som är lämplig för att undvika missförstånd med dina internationella kunder.

Ineffektiv feedback

De bästa organisationerna är de som använder feedback för att lära sig och växa. Om dina team har svårt att kommunicera områden för tillväxt och förbättring kan du hamna i en stillastående situation.

Med tiden kan alla dessa utmaningar leda till frustrerade och omotiverade medarbetare som är osäkra på vad som förväntas av dem. För att motverka detta måste du se till att ha en engagerande och effektiv kommunikationsträning för både medarbetare och chefer.

Hur kan Attensi hjälpa dig att förbättra din kommunikationutbildning?

Attensis spelbaserade träning är designad för att engagera dina team genom unika simuleringar. Stöd ditt team med premium VR, AR och interaktiva 3D-upplevelser.

Bra, modern kommunikation sker på olika plattformar – oavsett om det är i mötesrummet eller på Slack. Attensis träning designad för mobil är tillgänglig var som helst och när som helst, så att medarbetarna kan genomföra träningen så ofta som de behöver och när det passar dem bäst.

Vilken typ av kommunikationutbildning kan vara användbar för de anställda?

Att vara en bra kommunikatör handlar om så mycket mer än att ha den högsta rösten i rummet. Det finns flera sätt du kan hjälpa din arbetsstyrka att utveckla de mer subtila aspekterna av deras kommunikationsförmåga.

Denna består av språk, ton och rytm. Det handlar inte bara om hur vi pratar, utan också hur väl vi kan förmedla vårt budskap.

Exempel på när starka muntliga kommunikationsfärdigheter är nödvändiga inkluderar:

 • Att anställda känner sig bekväma med att vända sig till dig på ett respektfullt sätt
 • Ge konstruktiv feedback
 • Erkänna och diskutera problem
 • Att säga upp anställda
 • Onborading og upplärning av nyanställda
 • Disciplinera anställda på ett sätt som är direkt och respektfullt

Det här är allt du inte säger. Det inkluderar kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt, gester, kläder och rumslig medvetenhet.

Exempel på situationer där stark icke-verbal kommunikationsförmåga krävs:

 • Möten med nya kunder
 • När du presenterar för grupper
 • Hantera interna oenigheter eller konflikter
 • När du lyssnar på andras presentationer

Med andra ord hur du förmedlar ditt budskap skriftligt. Det är viktigt att vara kortfattad och att budskapen förstås. Bra stavning och grammatik bör också övervägas, särskilt om ditt team kommunicerar med kunder eller intressenter genom skriftliga kanaler.

Exempel på situationer där god skriftlig kommunikationsförmåga är nödvändig:

 • Skriftliga instruktioner och träningsmaterial
 • Mejl och skrivna meddelanden till potentiella nya kunder och befintliga kunder
 • Inlämning av rapporter
 • Användning av interna kommunikationskanaler så som Slack

En av de viktigaste aspekterna av kommunikation är faktiskt aktivt lyssnande. När vi har så många distraktioner omkring oss dagligen, kan detta kräva lite övning. Om du redan planerar ditt svar medan någon annan pratar, är det säkert att säga att du inte lyssnar aktivt.

Speciellt i situationer där mycket information ges, eller situationer där det finns mycket känslor, är att vara närvarande och lyssna aktivt en väsentlig färdighet.

Visuell kommunikation är hur du förmedlar information genom en mängd olika visuella stilar som design, illustrationer, fotografi eller konst. Visuell kommunikation kan vara ett mycket effektivt sätt att ”visa” snarare än att ”berätta”.

Exempel på hur stark visuell kommunikation kan användas:

 • I all intern kommunikation – speciellt relaterat till företagskultur
 • Usmaterial och upplärningsmaterial
 • Presentationer för externa kunder

Vilka fördelar har kommunikationsträning för företaget?

God kommunikationsförmåga är en stor del av vad som utgör en bra arbetspresentation. Från att se till att meddelanden når rätt person till att leverera effektiv träning. Stark kommunikationsförmåga bidrar till att nå företagets övergripande mål.

Cirka 50% av medarbetarna känner att de har möjlighet att göra förändringar i organisationen de arbetar i, eftersom de är engagerade. Föreställ dig bara effekten på presentation och engagemang om du investerar i kommunikationsträning.

Dålig kommunikation kan snabbt leda till frustration, förvirring och osäkerhet. Sammantaget kan detta göra att en anställd känner sig missnöjd med sitt jobb.

Kommunikationsträning spelar en viktig roll för att säkerställa tydliga, koncisa och transparenta budskap i hela organisationen. När två av de största orsakerna till jobbmissnöje är otillräckligt ledarskap och brist på utvecklingsträning, är detta en möjlighet att bekämpa det.

Eftersom kundtjänstteam ofta är den direkta länken mellan ett företag och kunden måste du vara säker på att de representerar organisationen på bästa möjliga sätt. För att det ska vara möjligt måste man ge dem de verktyg de behöver, och det är kommunikation och kundserviceträning.

En rapport visade att nästan 90% av företagen med kundservice ”över genomsnittet” presterar bättre ekonomiskt än sina konkurrenter med lägre betyg.

För de anställda är ett bra utbildnings- och utvecklingsprogram (L&D) en viktig del av det som gör ett företag till en bra arbetsplats.

Oavsett om du fokuserar specifikt på kommunikationsträning eller att täppa till andra kompetens- eller kunskapsluckor, kommer investeringar i L&D utan tvekan att ge dig en konkurrensfördel när det gäller att rekrytera nya medarbetare.

Kostnaderna för bristande compliance för organisationer kostar tiotals miljoner dollar varje år. Om förändringar i regelverk inte kommuniceras effektivt kan det leda till allvarliga fel och till och med böter för din organisation.

När anställda ska arbeta tillsammans är det viktigt att se till att alla tas hänsyn till. Det är sällan en lösning fungerar optimalt för alla när det kommer till lärande och hur människor föredrar att utföra sitt arbete..

En person kan ha större nytta av muntlig kommunikation, medan andra föredrar saker skriftligt. Ansvaret ligger hos chefer (och L&D-teamen som tillhandahåller utbildning till cheferna) att se till att dessa viktiga kommunikationsfärdigheter tas upp för att säkerställa effektivt samarbete.

Kommunikationsträning bör övervägas om din organisation växer. Om du har flera mycket duktiga och kunniga medarbetare, men kunskapen de besitter inte överförs till nyanställda, kan det skapa problem för dig i framtiden.

Hur kan du säkerställa att kunskapen förmedlas till andra relevanta medarbetare så att du kan fortsätta växa hållbart? Med kommunikationutbildning.

Vilka är de största utmaningarna med kommunikationutbildning?

Effektiv träning kan vara utmanande att genomföra, men med Attensi är det enkelt. Om du är redo att genomföra effektiv kommunikationsträning är vi redo att hjälpa.

Om du inte är helt säker på vilka kunskaps- eller kompetensluckor som behöver fyllas, fråga personalen. Feedbackformulär ger dig insikt i exakt vilken typ av träning som är mest relevant och effektiv.

Därifrån kommer Attensi att arbeta nära dig för att bygga en lösning skräddarsydd och anpassad till de identifierade behoven.

När det finns tusentals anställda över hela landet, eller till och med i flera länder, kan det verka överväldigande att skala upp träningen – men det behöver inte vara det.

Attensis träning är designad för mobila enheter, och finns på medarbetarnas egna smartphones, surfplattor eller PC. Du bestämmer själv hur många enheter du vill rulla ut din träning på.

Vår träning är tillgänglig i över 150 länder, på mer än 50 olika språk.

Du har investerat i toppmodern teknik och utbildning. Hur upprätthåller du engagemang och intresse?

Din Attensi-lösning är skräddarsydd för dig, så när du väl har byggt ditt virtuella universum kan du lägga till nya moduler och spel efter behov. Du behöver inte heller några kodningskunskaper. Så kan du skapa en hållbar lärkultur som alltid är engagerande och inspirerande.

Avkastning på investeringar är viktigt för alla organisationer, och träning och utveckling är inget undantag.

Med ett komplett paket med analysverktyg tillgängliga på Attensi-plattformen kommer du att kunna skapa dig en tydlig bild av hur framgångsrik din kommunikationsträning har varit.

Vi föredrar att ta en digital träning och det gör Attensi-plattformen till det självklara ekonomiska valet. Det finns inget behov av höga hyrespriser för lokaler eller behov av kontinuerlig utskrift av material.

Det här är din virtuella värld som kan anpassas och utvecklas i takt med din organisation.

Hur spelbaserad simuleringsträning kommer att förbättra din kommunikationsträning

En engagerande läroupplevelse

Spelbaserad träning låter deltagarna ta en aktiv roll i sitt eget lärande.

Genom att navigera genom olika simuleringar, VR, AR och 3D-teknik erbjuder du dina medarbetare ett innovativt och engagerande sätt att utveckla kompetens.

Dessutom är spelbaserat lärandes repetitiva och konkurrenskraftiga karaktär något som kommer få medarbetarna att träna om och om igen. Studier har visat att om vi lär oss något bara en gång, glömmer vi 80% av det inom en månad. De små, lättförståeliga modulerna gör det enkelt att spela Attensi-modulerna om och om igen, på ett roligt och engagerande sätt.

Snabb anpassning och kompetenstillväxt genom mikro- and bite-sized lärande

Lång och tidskrävande träning kan ofta ta medarbetarna bort från arbetet, och i situationer där det råder brist på personal kan detta leda till att träningen prioriteras ned.

Attensis mikroläringsmetodik gör det möjligt att genomföra träningen med korta intervaller. Oavsett om det är på väg till jobbet med kollektivtrafiken, under raster eller lugna perioder – de anställda kan själva bestämma när och var det passar dem bäst. Det ger medarbetarna större självständighet och resulterar ofta i ökat engagemang och kunskapstillväxt.

How to choose the
right communication training provider

1. Kontrollera leverantörens referenser och erfarenhet

Attensi har samarbetat med flera välkända varumärken och erbjuder banbrytande träningar till olika branscher över hela världen.

2. Kontrollera leverantörens tjänster och kapacitet

Om du bryr dig om dina medarbetares utveckling har Attensi lösningar för dig. Vi kombinerar spelmekanik och design med psykologi, och vi brinner för att hjälpa människor att utvecklas. Och våra lösningar kan skalas upp och ner efter behov.

3. Kontrollera leverantörens förmåga att stödja specifika behov

Vår fantasi har inga gränser och vi kan bygga skräddarsydda träningar. Berätta bara vad du behöver så gör vi allt vi kan för att möta dina behov.

Är du redo att ta din träning till nästa nivå?