Attensi

PROCESS

Realistiske og engasjerende simuleringer av IT-sentriske prosesser som hjelper de ansatte å mestre nye IT-programmer raskt. Inkluderer både analyse av fremgang i sanntid og sertifisering av brukere.

Lansering av et nytt ERP-system med Attensi PROCESS

En ledende norsk retailforhandler benyttet seg av Attensi PROCESS til opplæring av alle ansatte i forkant av lanseringen til et nytt ERP-system, samt en omfattende redesign av de fleste kjerneprosessee i bedriften.

Nøkkelresultater:

  • 75 % lavere kostnad sammenlignet med tradisjonell opplæring som kombinert klasseromsundervisning og e-læring.
  • 100 % av de ansatte foretrakk opplæring med Attensi PROCESS sammenlignet med klasseromsundervisning.
  • 100 % av de ansatte viste 100 % mestring av alle relevante IT-sentriske prosesser før lansering av ERP-systemet.

BOOK DEMO

75%

Reduksjon i opplæringskostnader

«Opplæring er viktig, og klasseromsundervisning er en del av fortiden. Det er spillbasert 3D-simulering som er veien å gå fremover.»

Runar Myhre, CIO, Bertel O. Steen

Oppnå mestring av IT-sentriske prosesser

Etter 4-5 gjennomspillinger med Attensi PROCESS-simuleringene har de ansatte forstått og mestret de nye prosedyrene.

Spillmekanikken i simuleringene driver repetisjon og øker adopsjonen av nye prosesser

Attensi PROCESS er spillbaserte hele veien, noe som trigger engasjement og repetisjon. Gjentagelse er nøkkelen til adopsjon av nye prosesser og endret atferd. Brukerne blir utfordret og aktivert mens de trener og konkurranseinstinktet fører til at de frivillig repeterer treningen mange ganger.

10

timers ekstra repetisjon av opplæringen, ved bruk av Attensi PROCESS hos en ledende norsk forhandler