Girl using her smartphone

Spillbaserte simuleringer som skaper målbare resultater.

Gi dine ansatte verktøyene de trenger for å lære nye ferdigheter med spillbaserte simuleringer. Oppnå målbare resultater i bedriften eller organisasjonen din.

Les mer

Spillbaserte 3D-simuleringer fungerte for Wilhelmsen

Det internasjonale shippingselskapet Wilhelmsen trengte et verktøy som kunne sørge for konsekvent implementering av deres nye IT-prosesser.

Med Attensi’s simuleringsbaserte opplæring fikk Wilhelmsen-teamet rullet ut nye prosesser og prosedyrer på flere ulike lokasjoner, og hele 95% av de ansatte mestret de nye ferdighetene.

LES MER

Hvorfor velge simuleringsbasert trening?

Å endre prosesser og de ansattes atferd på en effektiv måte er ingen enkel oppgave. Spesielt når de samme metodene har blitt brukt til organisasjonsutvikling i over 20 år.

❌ Klasseromsundervisning er dyrt å gjennomføre, vanskelig å oppskalere og enda vanskeligere å måle resultatene fra.

❌ Personlig veiledning stjeler tid og ressurser fra dine beste ansatte og tar dem bort fra den jobben de er mest effektive i.

❌ Videoopplæring? Spør hvem som helst som har sittet gjennom en times videoforelesning, og de vil fortelle deg hvor lett det er å bli distrahert og miste fokus gjennom denne passive læringsformen.

❌ E-læring er for lineært, begrensende og er ikke engasjerende på den måten et interaktivt format burde være.

Opplæring med målbar effekt på organisasjonen, uansett sektor

Attensi’s simuleringsbaserte trening brukes over hele verden for å skape målbar endring hos fremtidsrettede organisasjoner.

Vi har kunder i over 100 land, på tvers av bransjer som helse, retail, hotell- og restaurant, offentlig sektor, finans og mange flere. Kundene våre har opplevd imponerende resultater, både når det gjelder tilfredshet blant de ansatte og forbedring i interne måltall og KPIer.

Tilbakemeldinger fra Attensi-prosjekter:

  • ‏‏‎ ‏‏ ‎‎99%

    «det var enkelt å ta i bruk opplæringen.»

  • ‎‏‏‎ ‎ 99%

    «… scenarioene var veldig realistiske og lignet på det jeg opplever på jobben i hverdagen.»

  • ‏‏‎ ‎ 60%

    økning i produktsalg etter at ansatte fullførte Attensi’s simuleringsbaserte trening

Repetisjon driver adferdsendring

Basert på innsikt fra arbeidspsykologi, pedagogikk og spillindustrien, er Attensi’s løsninger designet for å gjentas. Hvorfor?

Fordi dokumentert forskning viser at gjentakelser er nødvendig for å lære nye ferdigheter og tilegne seg ny atferd. Hvis opplæringen kun skjer en gang, vil 80% av kunnskapen være tapt etter bare en måned.*

Hermann Ebbinghaus graph

*Hermann Ebbinghaus – Memory; a Contribution to Experimental Psychology

«Vi har kombinert det beste fra psykologi, læring og gaming for å skape en helt ny kategori trening- og opplæringsløsninger. Den engasjerer og inspirerer dine ansatte, og sist, men ikke minst, har den målbar effekt på organisasjonens KPI-er.»
Trond Aas, Co-CEO og Co-Founder, Attensi